Privacy

In deze verklaring legt Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek gevestigd te Oude Oppenhuizerweg 45, 8606 JA te Sneek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 01060682 (hierna “Dijkstra”), uit welke persoonsgegevens Dijkstra verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.


Ons privacybeleid

Dijkstra respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.Dijkstrakleiwaren.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt, stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

 
Gebruik van persoonsgegevens

Dijkstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres (geanonimiseerd);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

 • Om producten bij u af te leveren;
 • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over onze diensten en producten;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief;

Contactformulier


Op onze website bieden wij een contactformulier en een offerteformulier aan. Als u dit contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang deze voor behandeling en afhandeling nodig zijn.Bewaartermijnen

Dijkstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u ons heeft verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang u klant of relatie van ons bent.

Indien de relatie wordt beëindigd, bewaren we gegevens nog maximaal 2 jaar, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.
 

Verstrekking aan derden

Dijkstra deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Beveiliging

Dijkstra draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door middel van:

 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Onze software is geüpdate en we maken gebruik van een firewall;
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.
Met deze maatregelen streven we naar een passend beveiligingsniveau.


Cookies

We kunnen ‘cookies’ op onze website gebruiken die fungeren als een identiteitskaart voor uw computer. Bij een bezoek aan onze Dijkstra website, worden er unieke cookies geplaatst om uw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze site bezoeken. Door het herkennen van uw browser kunnen we u beter van dienst zijn.

De meeste browsers geven u de keuze om cookies te accepteren of te weigeren door het wijzigen van de voorkeuren van uw browser. U heeft de keuze om alle cookies te accepteren, om op de hoogte gesteld te worden als er een cookie geplaatst wordt of om alle cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, bepaalde delen van deze site niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Ook kan Dijkstra gebruik maken van Google Analytics om de activiteit op onze websites te monitoren. Informatie over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u vinden op: www.google.com/policies/privacy/partners

 
Rechten

U hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkstrakleiwaren.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ben u dit niet? Laat het ons dan weten. We willen u er ook graag op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
pr