Naar boven

Certificering

Certificering

Metselbakstenen die door Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek geproduceerd worden, zijn voorzien ven een Prestatieverklaring en CE-markering, hier wordt informatie gegeven over de relevante essentiële producteigenschappen voor het beoogde gebruik.

Met de Prestatieverklaring (Declaration of Performance, “DoP”) geeft Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek aan wat het beoogde gebruik is van de metselbaksteen en dat het product in overeenstemming is met de geharmoniseerde Europese productnorm NEN-EN 771-1. Deze verklaring bevat ook de lijst met essentiële kenmerken, producteigenschappen, voor het beoogde gebruik.

Deze producteigenschappen gelden voor gebruik van metselsteen in onbeschermde metselwerkwanden, kolommen en scheidingswanden.

Het Bouwbesluit is de nationale (bouw)regelgeving , waar de basiseisen voor bouwwerken worden bepaald.

De producten voldoen ook aan het Besluit bodemkwaliteit (BRL-52230). In het Besluit bodemkwaliteit (voor 2008 beter bekend als Bouwstoffenbesluit, BSB) zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Door de behaalde NL-BSB certificaat voldoet onze fabriek aan de vastgestelde regels en normen.